මෙම බ්ලොග් අඩවිය පිළිබඳව

සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ වදාළ සත්‍ය වූ බුද්ධ ධර්මය කාලයත් සමග සැගවෙන්නට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය. එය ‍එසේ වූ නිසාම ශතවර්ෂ ගණනකින් මාර්ගඵල ලාභීන් බිහි වූ බවක් අසන්නට නොලැබිණි... එහෙත් මග ඵල ලැබ ගෞතම බුදු පියාණන් විවර කල නිවන් දොරටුවෙන් මාර්ගයට පිවිස ඵල ලැබී සැනසීමට නියම වූ ඇත්තන් තවමත් සිටින හෙයින් ඔවුන් සදහා උපකාරයක් වීමට නියම කළ්‍යණ මිතුරාගේ පැමිණීම සිදුවී ඇත. ඒ සැඟවුනු මාවත යලි විවර කරමින්, සැඟවුනු දහම් අරුත් මතු කරමින් සසර දුකින් පෙළෙන ඔබටත් මටත් අනන්ත සසර දුක් සයුරෙන් එතෙර වීමේ ප්‍රයෝගික මග හෙලි කරන අභිඥාලාභී පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මානුශාසනා ඇසුරෙන් පලවූ "සැගවුණු බොදු මග කල එලි දකී" යන පොත ඇසුරෙන් මෙසේ සටහන් තබමි!

Aug 5, 2010

පිටුව 99 සහ 100

(පිටුව 99)
‍2) මෙබදුම ප්‍රතිඵල දෙන තවත් මෙත්තා කර්මස්ථානයක්
01)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා දුක් කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා දුක් කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා. 
02)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා රෝග කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා රෝග කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා රෝග කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
 03)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා ජරා කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා ජරා කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා ජරා කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා. 
 04)මේ සසරින් පැවැත්මක් වන්නේද මහා ව්‍යාධි කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා ව්‍යාධිකද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා ව්‍යාධිකද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
 05)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා මරණ කද වන‍්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා මරණ කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා මරණ කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
 06)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා භය කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා භය කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා භය කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
 07)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා හද ගිනි කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා හද ගිනි කද නොවන්නේය. 
මමද සියලු සත්වයෝ මහා හද ගිනි දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
 08)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දාහ ගිනි කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා දාහ ගිනි කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා දාහ ගිනි දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
09)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා ශෝක ගිනි කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා ශෝක ගිනි කද නොවන්නේය. 
මමද සියලු සත්වයෝ මහා ශෝක ගිනි කද  දෙවන සසරින් මිදෙත්වා. 

 (පිටුව 100)
10)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා රාග ගිනි කද වන්නේය.
‍මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා රාග ගිනි කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ මහා ශෝක ගිනි කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
11)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා බැදුනු බැමි වන්නේය. 
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා බැදුනු බැමි නොවන්නේය.
‍මමද සියලු සත්වයෝ මහා බැදුනු බැමි දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
12)මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද අනන්ත දුක්ගිනි කද වන්නේය.
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද අනන්ත දුක් ගිනි කද නොවන්නේය.
මමද සියලු සත්වයෝ අනන්ත දුක් ගිනි කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
මමද සියලු සත්වයෝ අනන්ත දුක් ගිනි කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
මමද සියලු සත්වයෝ අනන්ත දුක් ගිනි කද දෙවන සසරින් මිදෙත්වා.
මේ භාවනා කර්මස්ථාන දෙකෙන් තමන්ට වැඩිපුර සමාධිය වැඩෙන කර්මස්ථානයක් භාවිත කල හැකිය.  හොදට පුරුදු වූ පසු කර්මස්ථාන දෙකේම අන්තිම පදය පමණක් ගෙනද භාවනා කල හැකියි. 
 03) තවත් එබදුම ප්‍රතිඵල දෙන කෙටි මෛත්‍රී කර්මස්ථානයක්
 මමද සියලු සත්වයෝ සියලු වින දොසින් නිදහස් වෙත්වා
නිදහස් වෙත්වා, නිදහස් වෙත්වා, නිදහස් වෙත්වා, නිදහස් වෙත්වා, නිදහස් වෙත්වා
මමද සියලු සත්වයෝ නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා
සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා
 මේ කර්මස්ථාන දෙකමද භාවිත කළ හැක.  එකක් ගෙනද භාවිත කළ හැක.  තමාට සමාධිය හොදට වැඩෙන ක්‍රමය අත් දැකීමෙන් තෝරා ගත යුතුය. 
තපෝ ගුණය හැර, නිවන් හැර සත්වයාට සුවයක් තවත් නොදකිමි යනු බුද්ධ දේශනාවකි.
ලෙඩට ගොදුරක් වන කය නිරෝගී කරන්ට පැතීම මුලාවක් බවත් සිත නීරෝගී කර ගැනීමම උතුම් බවත් තවත් බුද්ධ දේශනාවකි. 

0 comments: