මෙම බ්ලොග් අඩවිය පිළිබඳව

සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ වදාළ සත්‍ය වූ බුද්ධ ධර්මය කාලයත් සමග සැගවෙන්නට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය. එය ‍එසේ වූ නිසාම ශතවර්ෂ ගණනකින් මාර්ගඵල ලාභීන් බිහි වූ බවක් අසන්නට නොලැබිණි... එහෙත් මග ඵල ලැබ ගෞතම බුදු පියාණන් විවර කල නිවන් දොරටුවෙන් මාර්ගයට පිවිස ඵල ලැබී සැනසීමට නියම වූ ඇත්තන් තවමත් සිටින හෙයින් ඔවුන් සදහා උපකාරයක් වීමට නියම කළ්‍යණ මිතුරාගේ පැමිණීම සිදුවී ඇත. ඒ සැඟවුනු මාවත යලි විවර කරමින්, සැඟවුනු දහම් අරුත් මතු කරමින් සසර දුකින් පෙළෙන ඔබටත් මටත් අනන්ත සසර දුක් සයුරෙන් එතෙර වීමේ ප්‍රයෝගික මග හෙලි කරන අභිඥාලාභී පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මානුශාසනා ඇසුරෙන් පලවූ "සැගවුණු බොදු මග කල එලි දකී" යන පොත ඇසුරෙන් මෙසේ සටහන් තබමි!

Jun 24, 2010

පිටුව 91 සහ 92


  (පිටුව 91)

18) සිත කෙලසන, නුවණ දුර්වල කරන පංච නීවරණයන් දුරු කොට මෛත්‍රී සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරව්.  එපරිද්දෙන් දෙවැනි දිසාවද, එපරිද්දෙන් තුන්වැනි දිසාවද, එපරිද්දෙන් හතරවැනි දිසාවද පතුරුවා වසව්.  මෙසේ උඩ, යට, අනු දිසා යන සියලු තැන්හි සියලු සත්වයන් තමා මෙන් කොට සිතීමෙන් සියලු ලෝකයා කෙරෙහි මහත් වූ, මහද්ගත වූ, අප්‍රමාණ වූ, අවෛර වූ, ව්‍යාපාද රහිත වූ මෛත්‍රී සහගත සිත පතුරුවා වසව්.  
19) කරුණා සහගත සිතින් එක් දිසාවක් පතුරුවා වාසය කරව්.  එසේම දෙවැනි දිසාවද, එසේම තුන්වැනි දිසාවද, එසේම හතර වැනි දිසාවද පතුරුවා වසව්.  මෙසේ උඩ, යට, අනුදිග, සියලු තැන්හි සියලු සත්ව ලෝකයා කෙරෙහි මහත් වූ, මහද්ගත වූ, අප්‍රමාණ වූ, අවෛර වූ, ව්‍යාපාද රහිත වූ කරුණා සහගත සිත පතුරුවා වසව්. 

20) මුදිතා සහගත සිතින් සිතින් එක් දිසාවක් පතුරුවා වාසය කරව්.  එසේම දෙවැනි දිසාවද, එසේම තුන්වැනි දිසාවද, එසේම හතර වැනි දිසාවද පතුරුවා වසව්.  මෙසේ උඩ, යට, අනුදිග, සියලු තැන්හි සියලු සත්වයන් තමා මෙන් සිතීමෙන් සියලු සත්ව ලෝකයා කෙරෙහි මහත් වූ, මහද්ගත වූ, අප්‍රමාණ වූ, අවෛර වූ, ව්‍යාපාද රහිත වූ මුදිතා සහගත සිත පතුරුවා වසව්. 
21) උපේක්ෂා සහගත සිතින් එක් දිසාවක් පතුරුවා වාසය කරව්.  එසේම දෙවැනි දිසාවද, එසේම තුන්වැනි දිසාවද, එසේම හතර වැනි දිසාවද පතුරුවා වසව්.  මෙසේ උඩ, යට, අනුදිග, සියලු තැන්හි සියලු සත්වයන් තමා මෙන් සිතීමෙන් සියලු සත්ව ලෝකයා කෙරෙහි මහත් වූ, මහද්ගත වූ, අප්‍රමාණ වූ, අවෛර වූ, ව්‍යාපාද රහිත වූ උපේක්ෂා සහගත සිත පතුරුවා වසව්.
22)  ඇවැත්නි, ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ හා අපගේ යම් දේශනාවක් වේද යම් අනුශාසනාවක් වේද මෙහි කවර වෙනසක් වේද?  කවර වෙනස් අදහසක් වේද?  කවර නානාත්වයක් වේද?
23) ඉක්බිති ස්වාමීණී අපි අන්‍ය තීර්ථක පරිබ්‍රාජකයන්ගේ කීමට සතුටුද නොවීමු.  ප්‍රතික්ෂේප නොකලෙමු.  සතුටුද නොවී, ප්‍රතික්ෂේප නොකොට අස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් මේ කීමේ අර්ථයද දැන ගන්නෙමුයි ගියෙමු යනුයි.  
(පිටුව 92)  

24)  මහණෙනි, මෙසේ කියන්නාවූ අන්‍ය තීර්ථක පරිබ්‍රාජකයනට මෙසේ කිය යුතුයි.  අවැත්නි, කෙසේ වඩන ලද මෛත්‍රී සමාධිය කිනම් නිපදවීමක් ඇත්ද? කෙසේ වඩන ලද මෛත්‍රී සමාධිය කුමක් පරම කොට ඇත්තේද?  කුමක් අනුසස් කොට ඇත්තේද?  කුමක් අවසානය කොට ඇත්තේද?  කෙසේ වඩන ලද කරුණා සමාධිය කුමක් නිපදවීම් කොට ඇත්තේද?  කුමක් පරම කොට ඇත්තේද?  කුමක් අනුසස් කොට ඇත්තේද?  කුමක් අවසානය කොට ඇත්තේද?  කෙසේ වඩන ලද මුදිතා සමාධිය කුමක් නිපදවීම් කොට ඇත්තේද?  කුමක් පරම කොට ඇත්තේද?  කුමක් අවසානය කොට ඇත්තේද?  කෙසේ වඩන ලද උපේක්ෂා සමාධිය කුමක් නිපදවීම් කොට ඇත්තේද?  කුමක් පරම කොට ඇත්තේද?  කුමක් අනුසස් කොට ඇත්තේද?  කුමක් අවසානය කොට ඇත්තේද?  කියාය.

25)  මෙසේ අසන ලද විට අන්‍ය තීර්ථක පරිබ්‍රාජකයනට පිළිතුරු සැපයීමට නොහැකි වන්නාහ.   වඩාත් වෙහෙසට පැමිණෙන්නාහ.  ඊට හේතුව කවරේද?  මහණෙනි එය ඔවුනට අවිෂය බැවිනි.  දෙවියන් සහිත වූ, මරුන් සහිත වූ.  බ්‍රහ්මයන් සහිත වූ, ලෝකයෙහි මහණ බමුණන් සහිත වූ ප්‍රජාව අතරෙහි, දෙවි මිනිසුන් අතරෙහි තථාගතයන් හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකු හෝ මේ ශාසනයෙන් ඇසුවෙක් හෝ හැර යමෙක් මේ ප්‍රශ්ණය විසදන්නේ නම් එබන්දෙන් මම නුවණැසින් නොදකිමි.  

26)   මහණෙනි, කෙසේ වඩනා ලද මෛත්‍රී සමාධිය කිමක් නිපදවීම් කොට ඇත්තේද?  කුමක් පරම කොට ඇත්තේද?  කුමක් අනුසස් කොට ඇත්තේද?  කුමක් අවසන් කොට ඇත්තේද? මහණෙනි මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කල, නිවට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත සති සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද, විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කළ, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද?  විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කළ, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,  විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කල, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද? විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කළ, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,  විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කල, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද? විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කළ, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,  විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කල, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත සමාධි සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද? විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කළ, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,  විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරෝධය ඇසුරු කල, නිවනට නැමුණු මෛත්‍රී සහගත උපේක්ෂා සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද?

0 comments: